جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

مهم ترین سوابق علمی :

 •  استاد تمام دانشگاه تهران                     صفحه شخصی
 • رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین

مهم ترین سوابق اجرایی :

 •  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 •  نماینده وزارت علوم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی

جناب آقای دکتر محمدعلی حاج عباسی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران  

 • استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان                صفحه شخصی 
 • علاقه مندی های پژوهشی در خصوص خاکورزی، آلودگیهای خاک و گياه پالائی

مدارج تحصیلی:

 •              دکتری: دانشگاه ايالتی داکوتای جنوبی، آمريکا        ۱۳۷۰
 •               ارشد: دانشگاه ايالتی شمال غربی ميسوری آمريکا   ۱۳۶۵
 •              کارشناسی: دانشگاه ايالتی آرکانزاس، آمريکا          ۱۳۶۴

جناب آقای دکتر حسین بشارتی دبیر انجمن علوم خاک ایران

استاد پایه ۲۱ موسسه تحقیقات خاک و آب       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • ریاست موسسه تحقیقات خاک و آب
 • ریاست کانون هماهنگی دانش و صنعت کود کشور
 • ریاست کمیته ملی تدوین استاندارد کود و بهسازهای خاک
 • ریاست بخش تحقیقات بیولوژی

افتخارات:

 • ثبت اختراع دانش فنی تولید کود زیستی (مایه تلقیح تیوباسیلوس)
 • تجاری سازی و انتقال دانش فنی”مایه تلقیح تیوباسیلوس” به بخش خصوصی و تولید انبوه آن در کشور
 • کسب رتبه دوم پژوهش های کاربردی در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 • معرفی بعنوان مهندس برجسته کشاورزی در سال ۱۳۹۶ توسط فرهنگستان علوم ایران

جناب آقای دکتر ناصر دواتگر خزانه دار انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر عیسی اسفندیارپور عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشیار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان      صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه
 • مدير کل امور دانشجويی دانشگاه
 • عضو شورای هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان کرمان
 • عضو شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه
 • عضو شورای بدوی کميته انضباطی

جناب آقای دکتر مجتبی بارانی مطلق عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مدیر دبیرخانه  و عضو کمیته علمی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان تیرماه ۱۳۸۸
 • عضو کارگروه دفتر همکاري هاي علمي و روابط بين الملل  از سال ۱۳۹۶
 • مدیر گروه آموزشی گروه علوم خاک از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

جناب آقای دکتر قربانعلی روشنی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

عضو هیأت علمی (دانشیار پایه ۲۷) و رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • رئيس بخش تحقيقات خاك و آب (از سال ۷۶ تا ۷۹ و از ۸۳ تا ۸۵)
 • نایب رئیس انجمن جهاني حفاظت خاك و آب در ايران از ديماه ۱۳۸۴
 • رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون

افتخارات:

 • ارائه سه اختراع به جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۷۸ (دستگاه گنجشك پران الكتريكي، دستگاه آب مقطرگيري گازي و دستگاه رطوبت سنج الكتريكي)
 • دريافت لوح تقدير از وزير امور خارجة ايران به عنوان دانشجوي برگزيده ايراني در خارج از کشور (۱۳۸۳)

جناب آقای دکتر حبیب خداوردیلو عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشیار دانشگاه ارومیه        صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 •  معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • دبیر کمیته منتخب و دبیر کمیسیون تخصصی ارتقا دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • دبیر کارگروه همکاریهای مشترک وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان تحقیقات آموزش و توسعه کشاورزی
 • عضویت در شورای راهبری شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه

جناب آقای دکتر محمد حسن صالحی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه شهركرد      صفحه شخصی

 • پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختياري در سال‌‌هاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 • رياست دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه شهرکرد

جناب آقای دکتر فرهاد خرمالی بازرس اصلی انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مدیر روابط بین الملل دانشگاه از ۹۵ تا کنون
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه از سال ۹۴تا کنون
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم از سال ۹۵ تا کنون
 • دبیر سمپوزیوم بین المللی لس ۲۰۱۴ و دبیر کنفرانس لس ۲۰۱۷

جناب آقای دکتر جهانبخش میرزاوند بازرس علی البدل انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس