کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در نظر دارد همایش ” بهره برداری بهینه از منابع خاک و آب شوردر شرایط بحران کم آبی” را با سخنرانی متخصصین و صاحب نطران این حوزه برگزار نماید.

محورهای همایش:

  • بررسی وضعیت فعلی سیمای خاک و آب استان
  • استفاده از نوآوری ها و ایده های جدید در استفاده از منابع خاک و آب شور
  • بررسی مسائل و مشکلات و خطرات استفاده از منابع آب و خاک شور
  • راهکارهای مدیریتی برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک شور با حفظ پایداری منابع

زمان : شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸ صبح الی ۱۳

مکان : میدان فیض- سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان