همایش بین المللی توسعه همکاری های منطقه ای با موضوع کشاورزی, صنایع غذایی و محیط زیست” با همکاری و مشارکت علمی دانشگاه های عراق و سوریه (بغداد، کوفه، بصره، ذی قار، موصل، حلب و …) در شهریور ۱۳۹۷ در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. برگزاری فن بازار و نمایشگاه تخصصی دستاوردهای دانش بنیان، شناسایی و حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه، همچنین رویدادهای کارآفرینی و کارگاه های آموزشی تخصصی از برنامه های اصلی این کنگره می باشد.