نتیجه ارزیابی عملکرد انجمن علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۷

با تلاش و همکاری عزیزان در انجمن علوم خاک ایران، امسال هم انجمن توانست در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی رتبه A را کسب نماید. نامه نهایی ارزیابی عملکرد انجمن علوم خاک ایران.

اطلاعات بیشتر

فراخوان دریافت تجارب موفق و ایده های نوآورانه در مدیریت پایدار خاک

انجمن علوم خاک ایران در نظر دارد«تجارب موفق و ایده­های نوآورانه در زمینه مدیریت پایدار خاک» را دریافت و در جهت بهبود مدیریت و ارتقاء کیفیت خاک کشور مورد استفاده قرار دهد. بهترین تجارب و ایده ­ها پس از ارزیابی انتخاب و معرفی و مورد تشویق قرار خواهد گرفت. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی…

اطلاعات بیشتر