برگزاری نخستین نشست تخصصی پانزدهمین همایش ملی سالیانه انجمن علوم خاک ایران

با استعانت از ذات باریتعالی، نخستین نشست تخصصی پانزدهمین همایش ملی سالیانه انجمن علوم خاک ایران با عنوان کاهش حاصلخیزی و تخلیه عناصر غذایی خاک ها با همکاری موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در روز سه شنبه ۹۹/۰۸/۰۶ از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد. چالش های منابع خاک کشور بررسی وضعیت پایداری حاصلخیزی…

اطلاعات بیشتر

نتیجه ارزیابی عملکرد انجمن علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۷

با تلاش و همکاری عزیزان در انجمن علوم خاک ایران، امسال هم انجمن توانست در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی رتبه A را کسب نماید. نامه نهایی ارزیابی عملکرد انجمن علوم خاک ایران.

اطلاعات بیشتر