روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – گیلان

مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک در گیلان با حضور کارآفرینان رشته خاک در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷ در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گیلان با همکاری نماینده انجمن علوم خاک ایران جناب آقای دکتر ابراهیمی  و مدیر خاک و آب استان برگزار گردید.        

اطلاعات بیشتر

برگزاری روز جهانی خاک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک در  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷ با همکاری انجمن علوم خاک ایران و مدیران معاونت خاک و آب استان برگزار گردید.

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – یزد

مراسم روز جهانی خاک در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ در دانشگاه یزد با حضور تعداد کثیری از اساتید و دانشجویان با همکاری انجمن علوم خاک ایران و معاونت خاک و آب برگزار گردید.                                                                                      

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرمانشاه

مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در تاریخ ۱۲آذر ماه ۹۷ با شکوه تمام وبا حضور بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان بخش کشاورزی و اندیشمندان ودانشگاهیان و شخصیتهای علمی و مذهبی و مدیران کل و معاونت اقتصادی استانداری در محل سالن همایشهای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار گردید.          

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرج

مراسم روز جهانی خاک در استان البرز در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ در موسسه تحقیقات علوم دامی با حضور تعداد کثیری از مدعوین از جمله دادستان استان البرز جناب آقای شاه کرمی و مهندس پرستار از معاونت خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک و معاونت خاک و آب برگزار گردید.                 …

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – قزوین

مراسم روز جهانی خاک در قزوین در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.                                                                                                                                                                                                                                    

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – زنجان

مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در استان زنجان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و نماینده انجمن علوم خاک ایران و گروه خاکشناسی با شرکت مدیران و کارشناس این بخشها و دانشگاهیان در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار گردید.

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – خرم آباد

در مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷،بطور همزمان در ۶۸ مدرسه استان لرستان برنامه برگزار شد. در تمام شهرستانهای استان لرستان هم هفته انتقال یافته ها بود. در هرپهنه هم یک کارگاه آموزشی برای بهره برداران برگزاری شد.           

اطلاعات بیشتر