دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه تبریز و با محوریت “تخریب خاک و مدیریت پایدار اراضی” در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۰،  برگزار گردید. دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر جعفرزاده قطعنامه کنگره دوازدهم

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره دوره هفتم انجمن علوم خاک ایران (۸۸-۹۲)

جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی مهم ترین سوابق اجرایی: عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی معاون آموزشی دانشکده کشاورزی ریاست دانشکده کشاورزی مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه…

اطلاعات بیشتر

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ تیرماه ۱۳۸۸برگزار گردید. شعار کنگره: “مدیریت خاک و امنیت غذایی” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر خرمالی

اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران

پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۸۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج با میزبانی انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید. موضوع همایش “    ”  

اطلاعات بیشتر

دهمین کنگره علوم خاک ایران

دهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۴ تا ۶ شهریور ۱۳۸۶ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار گردید. شعار کنگره :” مدیریت پایدار خاک”     دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر شرفا

اطلاعات بیشتر