چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و با محوریت “امنیت خاک – حیات پاک” در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۴، در سال جهانی خاک، در دانشگاه رفسنجان برگزار گردید.

اطلاعات بیشتر

یازدهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران

یازدهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۳ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج همراه با گرامیداشت سال جهانی خاک با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید. شعار همایش: “خاک سالم، زندگی سالم” قطعنامه یازدهمین همایش ملی علوم خاک ایران ۹۳  

اطلاعات بیشتر

دهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران

دهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۹۲ در تهران، دانشگاه تربیت مدرس همراه با برگزاری دومین بزرگداشت روز جهانی خاک با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره دوره هشتم انجمن علوم خاک ایران (۹۲-۹۶)

جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   مهم ترین سوابق علمی :  استاد تمام دانشگاه تهران          صفحه شخصی رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین مهم ترین سوابق اجرایی :  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  نماینده وزارت…

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۱ – تهران

اولین بزرگداشت روز جهانی خاک در سال ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۵ آذر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج توسط انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.  شعار سال: ” سلامت خاک ضامن تامین امنیت غذایی” Bulletin of World Soil Day 2012.University of Tehran            

اطلاعات بیشتر