روز جهانی خاک در اهواز

همایش گرامیداشت روز جهانی خاک همزمان با هفته پژوهش در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵ در محل سالن سمینار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.