روز جهانی خاک در اداره کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

روز جهانی خاک در اداره کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

اولین همایش استانی روز جهانی خاک در روز سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶ و در سومین روز از هفته ملی خاک ، با عنوان « خاک، حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی » در سالن جلسات اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.