روز جهانی خاک در استان لرستان

روز جهانی خاک در استان لرستان

مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک ، سه شنبه ۱۴ آذرماه سال ۱۳۹۶ با موضوع”فرسایش خاک در استان لرستان، تهدیدها و راهکارها” با حضور دکتر بازدار رییس ،بهمراه معاونین و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای مختلف استان، دکتر محمد فیضیان معاون پژوهشی دانشگاه لرستان، دکتر مراد سپهوند رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، اساتید و دانشجویان گروه خاک شناسی دانشگاه لرستان در محل سالن آمفی تئاتر سازمان جهادکشاورزی برگزار گردید.