روز جهانی خاک در قزوین

روز جهانی خاک در قزوین

نشست هم اندیشی روز جهانی خاک با حضور منوچهر گرجی رییس انجمن علوم خاک ایران، کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ، سعید سعادت مدیرکل محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی ، مهندس علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونین ومدیران این سازمان و اساتید دانشگاه ها و محققین در مجموعه باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در روز سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶ برگزار شد.