اخبارشعبه اصفهانمقالات

اطلاعیه نشریه علمی-پژوهشی JSSSI به زبان انگلیسی

تعداد بازدیدها: ۳۳۰ به استحضار پژوهشگران علوم کشاورزی و منابع طبیعی و متخصصین علوم مرتبط با خاک می رساند که نشریه علمی-پژوهشی JSSSI به زبان انگلیسی،  به صاحب امتیازی انجمن علوم خاک ایران و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت نظارت هیأت دبیران متشکل از اساتید دانشگاه و پژوهشگران برجسته ملی و بین المللی تاسیس…

ادامه مطلب