روز جهانی خاک 1397

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرمانشاه

تعداد بازدیدها: ۴۸۰ مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در تاریخ ۱۲آذر ماه ۹۷ با شکوه تمام وبا حضور بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان بخش کشاورزی و اندیشمندان ودانشگاهیان و شخصیتهای علمی و مذهبی و مدیران کل و معاونت اقتصادی استانداری در محل سالن همایشهای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار گردید.          

ادامه مطلب
روز جهانی خاک 1397

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرج

تعداد بازدیدها: ۴۶۲ مراسم روز جهانی خاک در استان البرز در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ در موسسه تحقیقات علوم دامی با حضور تعداد کثیری از مدعوین از جمله دادستان استان البرز جناب آقای شاه کرمی و مهندس پرستار از معاونت خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک و معاونت خاک و آب برگزار گردید.…

ادامه مطلب
روز جهانی خاک 1397

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – قزوین

تعداد بازدیدها: ۴۶۷ مراسم روز جهانی خاک در قزوین در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.                                                                                                                                                                                                                                    

ادامه مطلب
روز جهانی خاک 1397

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – زنجان

تعداد بازدیدها: ۴۴۹ مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در استان زنجان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و نماینده انجمن علوم خاک ایران و گروه خاکشناسی با شرکت مدیران و کارشناس این بخشها و دانشگاهیان در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار گردید.

ادامه مطلب
روز جهانی خاک 1397

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – خرم آباد

تعداد بازدیدها: ۴۵۵ در مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷،بطور همزمان در ۶۸ مدرسه استان لرستان برنامه برگزار شد. در تمام شهرستانهای استان لرستان هم هفته انتقال یافته ها بود. در هرپهنه هم یک کارگاه آموزشی برای بهره برداران برگزاری شد.           

ادامه مطلب

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – خراسان شمالی

تعداد بازدیدها: ۴۳۸ مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک در خراسان شمالی با همکاری مدیران خاک و آب و انجمن علوم خاک ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ با حضور حدود ۲۰۰ نفر از مسئولین استان و متخصصین و بهره برداران برگزار گردید.                                    

ادامه مطلب
روز جهانی خاک 1397

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – ایلام

تعداد بازدیدها: ۴۵۰ مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در دانشگاه ایلام در تاریخ ۱۲ آذر ۹۷ با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان, معاونین دانشگاه ایلام, مدیران کل و روسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی, ادارات تابعه جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست استان با هدف ارج نهادن به اهمیت خاک به عنوان منبع پایه و…

ادامه مطلب