روز جهانی خاک در دانشگاه صنعتی اصفهان

روز جهانی خاک در دانشگاه صنعتی اصفهان

همایش گرامیداشت روزجهانی خاک با حضور اساتید، دانشجویان و مسئولان، در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.