روز جهانی خاک در دانشگاه فردوسی مشهد

روز جهانی خاک در دانشگاه فردوسی مشهد

ششمین همایش ملی روز جهانی خاک ۱۴ آذرماه ۱۳۹۶ با همکاری انجمن علمی علوم و مهندسی خاک، سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی با حضور مسئولان کشوری و استانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.