روز جهانی خاک ۱۳۹۴

روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – کرمانشاه روز […]

روز جهانی خاک ۱۳۹۵

روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – کرمانشاه روز […]

روز جهانی خاک ۱۳۹۷

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرمانشاه روز […]

روز جهانی خاک ۱۳۹۶

روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – کرمانشاه روز […]

روز جهانی خاک در دانشگاه محقق اردبیلی

روز جهانی خاک در دانشگاه محقق اردبیلی

نخستین مراسم گردهمایی بزرگداشت روز جهانی خاک برای نخستین بار توسط انجمن علمی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی و با حضور میهمان ویژه، جناب آقای پروفسور مسعود هاشمی از دانشگاه ماساچوست آمریکا،در روز چهارشنبه ششم دی ماه ۹۶ برگزار گردید.

روز جهانی خاک در گرگان

روز جهانی خاک در گرگان

آئین بزرگداشت «روز جهانی خاک» پیش از ظهر دوشنبه ۲۶ آذر ۹۶با حضور رئیس انجمن علوم خاک ایران، کارشناسان، استادهای دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

روز جهانی خاک در دانشگاه صنعتی اصفهان

روز جهانی خاک در دانشگاه صنعتی اصفهان

همایش گرامیداشت روزجهانی خاک با حضور اساتید، دانشجویان و مسئولان، در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

روز جهانی خاک در دانشگاه رازی کرمانشاه

روز جهانی خاک در دانشگاه رازی کرمانشاه

به مناسبت روز جهانی خاک و بزرگداشت آن در کشور، اولین همایش روز جهانی خاک در ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور معاونین و اساتید دانشگاه، مسوولین اجرایی استان و دانشجویان برگزار شد.