روز جهانی خاک

روز جهانی خاک ۱۳۹۱ – تهران

تعداد بازدیدها: ۱,۲۸۹ اولین بزرگداشت روز جهانی خاک در سال ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۵ آذر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج توسط انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.  شعار سال: ” سلامت خاک ضامن تامین امنیت غذایی” Bulletin of World Soil Day 2012.University of Tehran            

ادامه مطلب