فرهنگ مصور علوم خاک

فرهنگ مصور علوم خاک

ویراست اول فرهنگ مصورعلوم خاک به همت جناب آقای دکتر عباس فرشاد تهیه و تدوین شده است . همکاران علاقه مند که تخصص و تسلط لازم را دارا می باشند می توانند واژه های (مصور) و یا اصطلاحات علمی و تکمیلی وهمچنین نظرات خود را به آدرس ایمیل farshad@itc.nl ارسال فرمایند.

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب، سالن جلسات برگزار می گردد.

روز جهانی خاک ۱۳۹۴

روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – کرمانشاه روز […]

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

هیئت مدیره دوره هفتم

جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی مهم ترین سوابق اجرایی: عضو کميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه معاونت پژوهشي دانشکده کشاورزي معاون آموزشي دانشکده کشاورزي رياست دانشکده کشاورزي مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه […]