سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

هیئت مدیره دوره هفتم

جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی مهم ترین سوابق اجرایی: عضو کميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه معاونت پژوهشي دانشکده کشاورزي معاون آموزشي دانشکده کشاورزي رياست دانشکده کشاورزي مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه […]

روز جهانی خاک ۱۳۹۷

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – کرمانشاه روز […]

روز جهانی خاک ۱۳۹۶

روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – تهران روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – مشهد روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – کرج روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – تبریز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – شیراز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – قم روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – کرمانشاه روز […]

هیئت مدیره دوره هشتم انجمن علوم خاک ایران

هیئت مدیره دوره هشتم انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   مهم ترین سوابق علمی :  استاد تمام دانشگاه تهران          صفحه شخصی رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین مهم ترین سوابق اجرایی :  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  نماینده وزارت […]

هیئت مدیره دوره نهم انجمن علوم خاک ایران

هیئت مدیره دوره نهم انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران                                                                                                […]

دستاوردهای تحقیقاتی و الگویی مدیریت پایدار خاک در قالب کشاورزی حفاظتی در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران (کوهین)

دستاوردهای تحقیقاتی و الگویی مدیریت پایدار خاک در قالب کشاورزی حفاظتی در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران (کوهین)

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران (مرکز کوهین)، که وابسته به گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران می باشد، یکی از مراکز تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست در مناطق دیم است که در زمینه استقرار کشاورزی پایدار، مقابله با اثرات گرمایش کره زمین، افزایش بهره وری آب در کشاورزی و حفاظت محیط زیست و امنیت انرژی فعالیت می نماید.

همایش تخصصی بهره برداری بهینه از منابع خاک و آب شوردر شرایط بحران کم آبی

همایش تخصصی بهره برداری بهینه از منابع خاک و آب شوردر شرایط بحران کم آبی

کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در نظر دارد همایش ” بهره برداری بهینه از منابع خاک و آب شوردر شرایط بحران کم آبی” را با سخنرانی متخصصین و صاحب نطران این حوزه در تاریخ ۳۰ تیر ۹۷ برگزار نماید.

مقاله Iranian Soil Science Congress: History (1972–۲۰۱۷)

مقاله Iranian Soil Science Congress: History (1972–۲۰۱۷)

چاپ مقاله بررسی کنگره های علوم خاک ایران از سال ۱۳۵۱ تا سال  ۱۳۹۶ در مجله ژئودرما نویسندگان: آقای دکتر عیسی اسفندیارپور بروجنی- سرکار خانم دکتر مصلح- سرکار خانم مهندس جواهری مقاله کنگره ها  

همایش بین المللی توسعه همکاری های منطقه ای با موضوع کشاورزی, صنایع غذایی و محیط زیست

همایش بین المللی توسعه همکاری های منطقه ای با موضوع کشاورزی, صنایع غذایی و محیط زیست

همایش بین المللی توسعه همکاری های منطقه ای با موضوع کشاورزی, صنایع غذایی و محیط زیست” با همکاری و مشارکت علمی دانشگاه های عراق و سوریه (بغداد، کوفه، بصره، ذی قار، موصل، حلب و …) در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۳۹۷ در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.