هفتمین نمایشگاه عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

هفتمین نمایشگاه عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

هفتمین نمایشگاه عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران- کرج برگزار گردید.

سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان پدافند غیر عامل و مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۷ در کرج، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار می گردد.

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

کنفرانس و کارگاه های تخصصی: کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT در مدیریت منابع آب کشور
زمان برگزاری: ۲۵ اردیبهشت ۹۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک با اهداف ذیل در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ توسط «پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران» برگزار خواهد شد.