چهارمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۴۱۷ چهارمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۷۳ برگزار گردید. شعار کنگره: “بررسی عوامل و افزایش عملکرد در واحد سطح” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر جلالیان

ادامه مطلب

سومین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۴۴۱ سومین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵ تا ۱۸ شهریور  ۱۳۷۱ برگزار گردید. شعار کنگره: “شناخت دقیق منابع خاک و برنامه ریزی صحیح مصرف” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر نگارستان

ادامه مطلب
هیئت مدیره

هیئت مدیره دوره اول انجمن علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۹۳۲ جناب آقای دکتر علیمحمد معصومی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   جناب آقای دکتر رامز مهجوری نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   جناب آقای دکتر علی اکبر سالاردینی دبیر انجمن علوم خاک ایران جناب آقای دکتر علی نگارستان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران جناب آقای دکتر پاشایی…

ادامه مطلب