روز جهانی خاک

روز جهانی خاک ۱۳۹۱ – تهران

تعداد بازدیدها: ۱,۲۸۶ اولین بزرگداشت روز جهانی خاک در سال ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۵ آذر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج توسط انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.  شعار سال: ” سلامت خاک ضامن تامین امنیت غذایی” Bulletin of World Soil Day 2012.University of Tehran            

ادامه مطلب

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۶۷۷ دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه تبریز و با محوریت “تخریب خاک و مدیریت پایدار اراضی” در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۰،  برگزار گردید. دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر جعفرزاده قطعنامه کنگره دوازدهم

ادامه مطلب